Akedah (Joel S. Kaminsky)

Tác giả: Joel S. Kaminsky
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh
Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Quan Hệ Hợp Tác VBTS và SBL

Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam (Vietnamese Biblical Theology Society; VBTS) đã chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác với hội Society of Biblical Literature (SBL) để thúc đẩy sự cộng tác liên quan đến các nguồn tài nguyên trên trang web của SBL là Bible Odyssey

Cooperative Relationship between VBTS and SBL

The Vietnamese Biblical Theology Society (VBTS) has formally established a cooperative relationship with The Society of Biblical Literature (SBL) to foster collaboration involving resources on SBL’s Bible Odyssey website (bibleodyssey.org). The goal of this cooperation is to enhance each organization’s effectiveness in biblical scholarship and to provide VTBS with resources

error: Content is protected !!