Dụ Ngôn của Giê-su (Klyne Snodgrass)

Các Dụ Ngôn của Giê-su
Tác giả: Klyne Snodgrass
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

 

Có thể nói rằng các dụ ngôn của Giê-su có thể được ví như là dụng cụ đục chạm dùng để đục xuyên qua sự vô cảm để dạy về vương quốc, và nó đòi hỏi sự phản hồi và sự vâng phục của người nghe.

Xin bấm chuột vào đây để đọc bài Các Dụ Ngôn của Giê-su của Klyne Snodgrass.

 

Contributors

Klyne Snodgrass

Klyne Snodgrass 
Professor, North Park Theological Seminary

Klyne Snodgrass is the Paul W. Brandel Professor of New Testament Studies, North Park Theological Seminary, Chicago, Illinois. He is editor of Ex Auditu, an international journal of theological interpretation of Scripture. Among his publications relevant to parables, in addition to Stories with Intent (Eerdmans, 2008), are The Parable of the Wicked Tenants (Mohr-Siebeck, 1983) and “From Allegorizing to Allegorizing: A History of the Interpretation of the Parables of Jesus.”

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!