Akedah (Joel S. Kaminsky)

Akedah trong Truyền Thống Do Thái
Tác giả: Joel S. Kaminsky
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Akedah, còn được gọi là “Trói dâng Y-sác,” đã trở thành một biểu tượng Đức Chúa Trời ban sự sống cho con người trong truyền thống nghi lễ Do Thái.

Mặc dù chúng ta có thể không thoải mái với khái niệm về việc dùng mạng sống của con người để làm của tế lễ, nhưng Kinh Thánh sử dụng mô típ này để làm sinh động trung tâm điểm của cả truyền thống Do Thái và Cơ Đốc giáo, đó là Đức Chúa Trời có thẩm quyền tuyệt đối trên đời sống của chúng ta; cho nên chúng ta nên sống một đời sống có định hướng và dành riêng cho Đức Chúa Trời.

Vui lòng bấm chuột vào đây để đọc bài Akedah trong Truyền Thống Do Thái của Giáo Sư Joel S. Kaminsky.

Joel S. Kaminsky, “Akedah in Jewish Tradition”, n.p. [cited 12 Oct 2019]. Online: https://www.bibleodyssey.org:443/passages/related-articles/akedah-in-jewish-tradition

Contributors

Joel S. Kaminsky

Joel S. Kaminsky
Professor, Smith College

Joel S. Kaminsky is a professor in the Religion Department at Smith College. He has published Yet I Loved Jacob: Reclaiming the Biblical Concept of Election (Abingdon, 2007) and more recently coauthored The Torah: A Beginner’s Guide (Oneworld, 2011).

.

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!