Bết-lê-hem (Michael F. Bird)

Bết-lê-hem

Tác giả: Michael F. Bird
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Thành phố Bết-le-hem nằm cách vài kilomet về phía nam của Giê-ru-sa-lem, là một thành phố của người Do Thái nơi Đa-vít được xức dầu làm vua Y-sơ-ra-ên. Theo truyền thống Cơ-đốc giáo Bết-le-hem cũng là nơi sinh của Giê-su.

Bạn có biết…?

  • Tiếng Hê-bê-rơ “beth-lehem” có nghĩa đen là ngôi nhà của bánh.
  • Giê-su có lẽ đã sinh ra vào khoảng 6 trước Công Nguyên thay vì 1 Công Nguyên.
  • Từ Hy Lạp “kataluma” mang ý nghĩa “phòng của khách” chứ không phải là “quán trọ.”
  • Giê-su sinh ra trong một máng cỏ không phải vì tất cả các khách sạn đều không có phòng trống nhưng mà vì phòng dành cho khách trong nhà của những người thân mà Giô-sép và Ma-ri đang ở đã chứa quá đông khách.
  • Ngày nay, Bết-lê-hem (Bet Lahm trong tiếng Ả Rập) nằm ở lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, có dân số khoảng 25,000 người.

Tác giả của bài viết, Michael F. Bird, cho rằng: 

Ma-thi-ơ và Lu-ca đều thuật lại rằng Giê-su được sinh ra tại Bết-lê-hem. Tuy nhiên, nhiều học giả lại kết luận rằng Giê-su có thể được sinh ra tại Na-xa-rét chứ không phải tại Bết-lê-hem, họ cho rằng các tác giả Tân Ước thường có xu hướng miêu tả Giê-su là điều ứng nghiệm của kinh sách Cựu Ước; do đó, họ có khuynh hướng về câu chuyện Giê-su sinh ra tại Bết-lê-hem như một cách để giải thích Mi-chê 5:2. Ngoài ra, một cuộc kiểm tra dân số trên toàn lãnh thổ đòi hỏi tất cả mọi người phải trở về quê hương của họ là điều những học giả này không tin là có thể làm được (Lu-ca 2:1–4).

Bạn có đồng ý với nhận xét của một vài học giả cho rằng các tác giả Tân Ước có khuynh hướng riêng về nơi sinh của Giê-su? Theo bạn thì Giê-su sinh tại Bết-lê-hem hay Na-xa-rét?

Xin vui lòng bấm chuột vào đây để đọc bài Bết-lê-hem của  Michael F. Bird

Click here to read this article in English

Michael F. Bird, “Bethlehem (Vietnamese)”, n.p. [cited 21 Aug 2019]. Online: https://www.bibleodyssey.org:443/places/main-articles/bethlehem–vietnamese

Contributors

Michael F. Bird

Michael F. Bird 
Lecturer, Ridley Melbourne College of Mission and Ministry

Michael Bird is lecturer in theology at Ridley Melbourne College of Mission and Ministry in Melbourne, Australia. He is the author of The Saving Righteousness of God (Wipf & Stock, 2007), Jesus Is the Christ: The Messianic Testimony of the Gospels (IVP Academic, 2013), and A Bird’s-Eye View of Paul (Intervarsity Press, 2008).

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!