Biện Thần Luận (James Crenshaw)

Biện Thần Luận trong Kinh Thánh Hê-bơ-rơWilliam Blake, Job Rebuked by His Friends. Pen and black ink, gray wash, and watercolor over traces of graphite, 1805.

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: James Crenshaw
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Thị Kim Thanh
Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Chúa là hoàn toàn tốt lành.  Chúa có toàn năng lực. Những điều khủng khiếp xảy ra. Cố gắng hòa giải ba điều này là vấn đề mà chúng ta gọi là theodicy (biện thần luận).  Biện thần luận có thể được xem như là một nỗ lực tìm hiểu tại sao Chúa cho phép điều ác hiện hữu trên thế gian.  Trích dẫn Áp-ra-ham: “Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm điều công chính sao?” (Sáng-thế Ký 18:25c). Xin vui lòng bấm chuột vào đây để đọc tiếp. 

James Crenshaw, “Theodicy in the Hebrew Bible”, n.p. [cited 10 Apr 2019]. Bible Odyssey Online: https://www.bibleodyssey.org/people/related-articles/vietnamese-version-theodicy-in-the-hebrew-bible

James Crenshaw là Giáo sư Danh dự Robert L. Flowers tại Duke University. Ông là tác giả của nhiều bài viết và sách học thuật, gồm có Old Testament Wisdom (Westminster John Knox 2010), Defending God: Biblical Responses to the Problem of Evil (Nhà xuất bản Đại học Oxford, 2005), Qoheleth (Nhà in Đại học South Carolina, 2013) và Reading Job (Smyth & Helwys, 2011).

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!