Ca-in Kết Hôn Với Ai (Eva Mroczek)

CA-IN ĐÃ KẾT HÔN VỚI AI?
Tác giả: Eva Mroczek
Phiên dịch: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Sáng-thế Ký cho chúng ta biết rằng A-đam và Ê-va có hai người con trai, Ca-in và A-bên. Sau khi Ca-in giết A-bên và đi định cư ở vùng đất Nod, Sáng-thế Ký 4:17 chép “Đoạn, Ca-in ăn ở cùng vợ mình, nàng thọ thai và sanh được Hê-nóc.” Nhưng vợ Ca-in xuất xứ từ đâu?

Eva Mroczek dùng các tài liệu so sánh như Jubilees, Pseudo-Philo, các nguồn tài liệu Midrash của Do Thái, và các tài liệu khác của Cơ-đốc giáo và Hồi giáo để tìm hiểu về xuất xứ của vợ Ca-in.  Mroczek cho rằng  Những diễn giải có tính chất sáng kiến này có từ hàng trăm năm sau khi Sáng-thế Ký được viết ra.  Tuy rằng các lời diễn giải này không bày tỏ những điều gì mà các nhà viết kinh văn đầu tiên đã suy nghĩ, hoặc về những điều gì thực sự đã xảy ra ban đầu trong lịch sử loài người, nhưng, những lời diễn giải này cho thấy các văn bản Kinh Thánh tiếp tục sống trong tay những người phiên dịch: những kẽ hở và nín lặng của Kinh Thánh trở thành mảnh đất màu mỡ cho những truyền thống mới.

Bạn có những nhận xét gì về việc các học giả dùng các các nguồn tài liệu ngoài Kinh Thánh, tài liệu so sánh, để tìm hiểu Kinh Thánh? Xin vui lòng bấm chuột vào đây để đọc tiếp 

Please click here to read this article in English

Eva Mroczek

Assistant Professor,  Indiana University

Eva Mroczek là giáo sư tại Department of Religious Studies và Borns Jewish Studies Program tại Đại học Indiana. Cô nghiên cứu văn học Do Thái từ thời Hy Lạp và La Mã, bao gồm Các Cuộn Biển Chết. Cuốn sách đầu tiên của cô, The Literary Imagination in Jewish Antiquity, Nhà xuất bản Đại học Oxford, 2016.

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!