Truyền Thống Thông Giáo (Ian Werrett)

Các Thầy Thông Giáo Và Truyền Thống Thông Giáo Đã Sắp Xếp Kinh Thánh Hê-Bơ-Rơ Như Thế Nào?

Tác giả: Ian Werrett
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Thị Kim Thanh
Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

 

Các thầy thông giáo của Do Thái cổ đại là những người biết chữ; họ là một thành phần thiểu số rất nhỏ trong một nền văn hóa cực kỳ mù chữ, một nền văn hóa được dựa trên truyền khẩu. Chính những thầy thông giáo này đã đưa truyền thống truyền khẩu của người dân của họ vào văn bản; họ là những người đã biên tập những câu chuyện riêng biệt ra thành sách, và họ cũng là những người đã sáng tác những tác phẩm mới. Một số các thầy thông giáo có lẽ thuộc về giai cấp thầy tế lễ, là thành phần của một bộ tộc không sở hữu đất đai, và cũng là những người có thời gian và khả năng để tham gia vào các hoạt động văn học. Những thầy thông giáo khác như người lo việc lưu giữ hồ sơ, “nhà sử học,” và người viết công văn trong các cung điện hoàng gia và trung tâm hành chính . .

Trong bài này Ian Werrett viết (tạm dịch): Sự thật là các thầy thông giáo, biên tập viên, và nhà sao chép đã không kết hợp chặt chẽ với “tính chất xác thực,” hoặc với quan niệm rằng độ chính xác của từng mỗi chữ duy trì sự linh thiêng của một bản văn.  Cách sao chép này tạo nên vô số các khác biệt trong các nguồn tài liệu ban đầu, mà sau này chúng ta biết đến là “Kinh Thánh.” 

Đây là nhận xét thuần túy thuộc phạm trù khoa học lịch sử của bản văn (lập luận có thuyết phục hay không tùy người đọc). Nhận xét của Werrett có thể gây nên sự căng thẳng với quan điểm thần học truyền thống nào về Kinh Thánh?  Bạn có đồng ý với nhận xét của tác giả? Xin vui lòng bấm chuột vào đây để đọc tiếp.  

Please click here to read this article in English.

Ian Werrett

Associate Professor, Saint Martin’s University

Ian Werrett là Giáo sư nghiên cứu tôn giáo và giám đốc của Spiritual Life Institute tại Saint Martin’s University; Lacey, Washington. Ông chuyên về Kinh thánh Hê-bơ-rơ, Các Cuộn Biển Chết, Do Thái giáo cổ đại và Cơ đốc giáo thời ban đầu. Werrett là tác giả của Ritual Purity and Dead Sea Scrolls (Brill Academy, 2007).

 

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!