Cái chết của Giê-sa-bên (Jennifer L. Koosed)

 
Gustave Doré, The Death of Jezebel,  1866 (Picture taken from Bible Odyssey website)
 
 
Cái chết của Giê-sa-bên
Tác giả Jennifer L. Koosed
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Trong II Các Vua 9:30–37, Giê-sa-bên bị hủy diệt dưới bàn tay của Giê-hu, các hoạn quan của bà, và với một đàn ngựa và một bầy chó — phải dùng rất nhiều sức lực như vậy để giết một bà hoàng hậu…

Xin bấm chuột vào đây để đọc tiếp bài “Cái chết của Giê-sa-bên” của Giáo sư Jennifer L. Koosed do Bùi Kim Thanh dịch sang tiếng Việt.

Jennifer L. Koosed, “Death of Jezebel (Vietnamese)”, n.p. [cited 11 Mar 2020]. Online: https://www.bibleodyssey.org:443/people/related-articles/death-of-jezebel–vietnamese

Tác giả 

Jennifer L. Koosed

Jennifer L. Koosed
Associate Professor, Albright College

Jennifer L. Koosed là Giáo sư thuộc khoa tôn giáo của trường đại học Albright College tại thành phố Reading, tiểu bang Pennsylvania. Bà là tác giả của Gleaning Ruth: A Biblical Heroine and Her Afterlives (University of South Carolina Press, 2011). Bà biên tập The Bible and Posthumanism (SBL, 2014) và, với Stephen Moore, Affect Theory and the Bible, tập san ấn hành đặc biệt Biblical Interpretation (2014).

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!