Giê-ri-cô (Lorenzo Nigro)

Giê-ri-cô
Tác giả: Lorenzo Nigro
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh
Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

error: Content is protected !!