Sáng Tạo Thứ Nhì (M. A. Halvorson-Taylor)

Second Creation (Vietnamese)
 
Sáng Tạo Thứ Nhì
Tác giả: Martien A. Halvorson-Taylor
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam
 

Câu chuyện thứ nhì về sáng tạo bắt đầu từ Sáng-thế ký 2:4, bao gồm sự miêu tả quen thuộc về việc trồng vườn Eden và sự hình thành của những con người đầu tiên.

Bạn có biết…?

  • Câu chuyện về sáng tạo thứ hai tập trung vào nông nghiệp — bao gồm các sự việc về vun tưới, đất trồng trọt, vườn, cây, thực vật, động vật và những người nông dân đầu tiên.
  • Câu chuyện thứ hai về sáng tạo tập trung vào những người đầu tiên: nông dân; trước khi những nông dân được tạo ra “không có ai vun xới đất.” Thật vậy, loài người (‘adam) gắn bó chặt chẽ với trái đất (‘ adamah) vì từ đó loài người được tạo ra (và vì lý do này, một số người nghĩ rằng từ ‘adam có thể mang ý nghĩa chính xác hơn: “người ở trên mặt đất”).
  • Câu chuyện vườn Eden trong Kinh Thánh khác với những cách giải thích của người Do Thái và Cơ Đốc giáo. Các từ ngữ “vấp ngã” và “cám dỗ” không được tìm thấy trong câu chuyện về sáng tạo thứ hai, cũng như khái niệm về “tội tổ tông” là các thuật ngữ được phát triển sau này, đặc biệt là trong Cơ Đốc giáo đầu tiên.
  • Loại trái cấm không được ghi rõ trong Sáng-thế Ký nhưng thường được miêu tả rất đa dạng như quả sung, quả lựu, nho và phổ biến nhất là một quả táo (có lẽ xuất phát từ bản dịch tiếng Latinh từ Kinh Thánh Hê-bơ-rơ).
  • Tên riêng của “E-va” và “A-đam” không được dùng để gọi những người đầu tiên cho đến khi họ rời khỏi khu vườn Eden (Sáng-thế Ký 3:20, Sáng-thế Ký 4:1, và Sáng-thế Ký 5:1). Các danh xưng này gợi ý một cái gì đó thuộc nguyên mẫu của những người đầu tiên từ đầu câu chuyện thứ hai.
  • Câu chuyện thứ hai về sáng tạo tiếp tục hết Sáng-thế Ký 3 và, với một số gián đoạn, qua Sáng-thế Ký 11, có nghĩa là nhiều câu chuyện kể tiếp theo về sự vi phạm lệnh đầu tiên của Chúa, câu chuyện của Ca-in và A-bên, Nô-a và Lũ lụt, và Tháp Ba-bên cũng là một phần của câu chuyện dài về sự sáng tạo của thế giới như chúng ta được biết.
  • Các bản dịch khác nhau của Kinh Thánh sẽ điều hướng các vấn đề diễn giải khác nhau. Các thuật ngữ như “nhân loại” và “người trợ giúp với tư cách là một đối tác” là những dấu hiệu đánh dấu các quan niệm khác nhau về sáng tạo, giống và giới tính.

Vui lòng bấm chuột vào đây để đọc bài Câu Chuyện Sáng Tạo Thứ Nhì của Giáo Sư Martien A. Halvorson-Taylor.

Martien A. Halvorson-Taylor, “Second Creation”, n.p. [cited 12 Oct 2019]. Online: https://www.bibleodyssey.org:443/passages/main-articles/second-creation

Contributors

Martien A. Halvorson-Taylor

Martien A. Halvorson-Taylor
Associate Professor, University of Virginia

Martien A. Halvorson-Taylor is an associate professor and an award-winning teacher at the University of Virginia. She is the author of Enduring Exile: The Metaphorization of Exile in the Hebrew Bible (Brill, 2011) and is currently working on a book on the Song of Songs.

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!