Cố Vấn Lãnh Đạo

Năm 2002, nhận ra được sự yếu kém về hàng ngũ lãnh đạo, tổ chức EQUIP do anh em John và Larry Maxwell thành lập năm 1996 đã phát động một chương trình đào tạo lãnh đạo có tên gọi là Million Leaders Mandate (MLM).  Khải tượng của MLM là trong vòng 6 năm, 2002-2008, MLM sẽ đào tạo trên khắp thế giới một triệu nhà lãnh đạo có những kỹ năng lãnh đạo cơ bản để góp phần thay đổi đất nước của mình. EQUIP tuyển chọn, đào tạo và gởi đi hàng trăm giáo viên đứng lớp từ các nước để dạy bộ giáo trình 6 cuốn của John Maxwell. Sau vài năm, họ đã đào tạo được 1/3 con số của khải tượng và có mặt ở 44 quốc gia,[1] trong đó có Việt Nam. Đây là một trong những mô hình đào tạo lãnh đạo theo phương cách truyền thống thường được biết đến và vẫn còn được ưa chuộng trong các chương trình đào tạo lãnh đạo.

Chúa Jesus và hội thánh đầu tiên đã đào tạo lãnh đạo theo một phương thức khác: Ngài đi bên cạnh cuộc đời của những người Ngài chọn làm lãnh đạo để dạy bảo và dẫn dắt họ. Phao lô dõi theo cuộc đời và công tác lãnh đạo của những người ông đang đào tạo làm lãnh đạo. Không đợi có khoa học tên lửa, vua Minh Mạng đã sớm nhận ra nền giáo dục lý thuyết từ chương không thể tạo ra nhân tài lãnh đạo cho đất nước.[2] Carson Pue, nhà đào tạo lãnh đạo tầm quốc tế, thì nhận ra “tính cá nhân hóa cao độ” trong sự phát triển một lãnh đạo là vô cùng cần thiết.  Sự phát triển lãnh đạo có hi vọng đạt được nhiều hiệu quả khi người lãnh đạo được ở dưới sự hướng dẫn của một người thầy cố vấn.

Khái niệm “cố vấn của lãnh đạo” là một mô thức mới trong chương trình đào tạo lãnh đạo. Căn bản của phương pháp đào tạo lãnh đạo này được hình thành thuộc phạm trù cố vấn tâm linh. Mô thức này mở ra một thực hành về việc tâm linh và chức vụ của người lãnh đạo được định hình và phát triển trong mối quan hệ cá nhân với người cố vấn có tầm vóc. Theo mô hình đào tạo tâm linh này, kỹ năng và phẩm hạnh của người lãnh đạo sẽ được người thầy cố vấn giúp trau dồi và mài giũa để trở thành một người lãnh đạo tin kính, nhạy bén, hiền hòa và khôn ngoan như ý muốn Đức Chúa Trời cho đầy tớ của Ngài.

Tất cả những điều này được thực hiện “một kèm một” với một cam kết ngầm về thời gian và công sức của người thầy cố vấn dành cho người lãnh đạo mà mình đang dìu dắt. Với mô thức đào tạo như vậy, sự hướng dẫn của người thầy cố vấn được chuyển đạt thành sự thành công của người lãnh đạo.  Kinh nghiệm của người thầy cố vấn sẽ giúp cho người lãnh đạo tránh được nhiều vấp phạm mang đến sự thất bại trong đời sống và chức vụ. Có thể nói, mô thức đào tạo lãnh đạo này là chìa khóa cho sự phát triển lãnh đạo.

Nhiều tác giả của các sách về lãnh đạo đưa ra vô số lãnh vực và kỹ năng một nhà lãnh đạo cần được giúp đỡ và phát triển.  Trong Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo, John Maxwell đề cập đến một số lãnh vực người lãnh đạo cần phát triển như 1) tạo ra sự thay đổi tích cực, 2) có thái độ đúng, 3) phát triển con người, 4) có tầm nhìn và sự tự kỷ luật, 5) và những điều khác.  Cùng một quan niệm, James M. Kouzes và Barry Z. Posner trong Thách Thức Của Việc Lãnh Đạo nêu lên những lãnh vực mà người lãnh đạo phải thực hiện như 1) tạo được uy tín, 2) minh định được lập trường, 3) làm gương, 4) dự kiến tương lai, 5) thu phục con người, 6) tìm kiếm cơ hội, 7) phát huy tính hợp tác, 7) làm người khác mạnh lên, và 8) nhìn nhận công lao đóng góp.  Các phương châm về kỹ năng lãnh đạo này càng ngày càng được cộng thêm vào dưới danh nghĩa đào tạo lãnh đạo; và được lập đi lập lại như một mô hình rời rạc không có ứng dụng thực tế. Sự quan sát của một nhà cố vấn dày dạn không chú tâm vào cuộc sống chức vụ của nhà lãnh đạo từ những mảnh rời nhưng từ một bức tranh tổng thể có khởi điểm và kết thúc.  Nhà cố vấn phải nhận ra bức tranh toàn diện của đời sống chức vụ của người lãnh đạo và quy trình chuyển động tổng quát của chức vụ đó.

Người cố vấn lãnh đạo cần có tấm lòng phục vụ và yêu thương người mà mình hướng dẫn; tấm lòng đó sẽ được dùng như là một môi trường đối thoại của thầy trò.  Trong môi trường dinh dưỡng đó, các kiến thức và khả năng của một người thầy sẽ được chuyển đạt cho người học trò với nhiều cơ hội để được đâm chòi nảy nở.  Tấm lòng của người cố vấn đối với người lãnh đạo phải giống với tấm lòng của người cha dành cho con, thầy dành cho trò, và bạn dành cho bạn.  

Với tấm lòng người cha, người cố vấn có thể tuôn đổ thời gian và chính mình vào cuộc đời, chức vụ của người lãnh đạo và cứ nhẫn nại, tận tâm cho đến cùng. Với tấm lòng đó, dù không theo đuổi sự thành công, sự thành công không thể vắng mặt trong hành trình cố vấn. Tóm lại, ba từ dễ nhớ phát biểu chân dung và tấm lòng của nhà cố vấn lãnh đạo là thầy, bạn và cha. Với chân dung và tấm lòng này, theo phát biểu của J. Robert Clinton về năm động lực cố vấn: gây thu hút, xây dựng quan hệ, tạo đáp ứng, yêu cầu giải trình và truyền năng lực, nhà cố vấn sẽ có một khởi đầu và hoàn thành sự cố vấn tốt đẹp cho người lãnh đạo.

[1]http://www.christiantoday.com/article/equip.brings.evangelical.million.leaders.mandate.training.drive.to.europe/2853.htm. Truy cập ngày 10/4/2016.

[2] Trần Viết Ngạc, “Tỉnh Thức Trước Một Nền Giáo Dục Khoa Cử Từ Chương.”  http://chimviet.free.fr/lichsu/tranvietngac/tvns052.htm. Truy cập ngày 10/4/2016.

Trần Thị Thanh Thảo M.Div

Spread the word. Share this post!