Thành Giê-ri-cô (Lorenzo Nigro)

A view of Tell es-Sultan, the site of ancient Jericho. Photograph by Tamar Hayardeni.

Giê-ri-cô
Tác giả: Lorenzo Nigro
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Giê-ri-cô được nhắc đến hơn một trăm lần trong Kinh Thánh, thường được xem như là biểu tượng của hòa bình và thịnh vượng. Giô-sê 6 là một câu chuyện không xa lạ với độc giả, mô tả Giê-ri-cô là một thành phố Ca-na-an quan trọng mà dân Y-sơ-ra-ên đã chinh phục khi họ đặt chân đến vùng đất hứa. . . 

Bạn có biết …?

  • Giê-ri-cô đã bị chinh phục và phá hủy (có thể là do một cuộc xâm lăng của một pha-rao Ai Cập) vào khoảng năm 1.550 T.B.N.; dử kiện lịch sử này đã xảy ra rất khá lâu trước thời điểm Giô-sê chinh phục Giê-ri-cô theo Kinh Thánh như đã chép lại.
  • Giê-ri-cô vào đầu thời đại Đồ Đá là một trong những nơi mà người ta đã tìm thấy sự biểu hiện cổ xưa nhất của tôn giáo, xuyên qua tín ngưỡng thờ cúng người thân đã chết.
  • Trong thời kỳ Do Thái (thời Đồ Sắt), Giê-ri-cô tiếp tục là một trung tâm quan trọng dưới sự cai trị của Giê-ru-sa-lem.

Giáo sư khoa khảo cổ Lorenzo Nigro cho rằng: “Chúng ta có thể cảm tưởng rằng, khi tác giả Kinh Thánh đưa Giê-ri-cô vào câu chuyện chinh phục, địa điểm này đã là một đống gạch bị cháy và đổ nát. Những tàn tích này dường như đã chứng minh câu chuyện và do đó được tác giả Kinh Thánh khai thác: mọi người có thể nhìn thấy rằng thành phố Giê-ri-cô đã bị lửa tàn phá dữ dội. Do đó, tác giả đã gán sự kiện này với chuyện dân Do Thái ban đầu đặt chân đến vùng đất hứa.”

Đương nhiên, đây là một nhận xét từ khía cạnh khảo cổ mà không phải học giả Kinh Thánh nào cũng đồng ý. Bạn có đồng ý với Lorenzo Nigro? Vui lòng bấm chuột vào đây để đọc tiếp

Lorenzo Nigro, “Jericho”, n.p. [cited 13 Dec 2019]. Online: https://www.bibleodyssey.org:443/places/main-articles/jericho

Contributors

Lorenzo Nigro

Lorenzo Nigro
Professor, Rome University

Lorenzo Nigro is professor of Near Eastern archaeology and coordinator of the Oriental Section of the Department of Sciences of Antiquities of Rome “La Sapienza” University. He is a field archaeologist in Levantine and Mediterranean archaeology and directs excavations in Sicily, Jordan, and ancient Jericho. He has published extensively on Levantine, Phoenician, Mesopotamian, and Egyptian archaeology and history of art. Currently, he coordinates a project on the use of drones, sensor nodes, and 3D simulators in archaeology.

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!