Hướng Dẫn Dành Cho Tác Giả

 1. Bài viết phải có ghi rõ họ và tên tác giả, địa chỉ, số điện thoại, và email.
 2. Tác giả chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung của bài viết.
 3. Bài viết có thể viết bằng Việt ngữ hoặc Anh ngữ.
 4. Tác giả nộp bài viết cho tổng biên tập theo địa chỉ email drdanielhoang@gmail.com.
 5. Tác giả phải ghi rõ và xác định bài viết là bài nguyên tác chưa từng được xuất bản và không đang ở tiến trình xem duyệt để xuất bản bởi tạp chí hay nơi nào khác trong dạng điện tử trên Web.
 6. Tác giả cam kết không gửi bài viết đến tạp chí khác trong thời gian chờ kết quả quyết định của VBTS.
 7. Sau khi bài viết được xuất bản tạp chí hoặc đăng trên Website của VBTS, nếu có phát hiện về việc sao chép, đạo văn của bài viết thì Ban biên tập sẽ có quyền thông báo công khai về sự vi phạm.
 8. Các bài viết được Ban biên tập thông qua để xuất bản, bài viết có thể sẽ được công khai nội dung dạng điện tử trên website của VBTS.
 9. Khi gửi bài viết để yêu cầu VBTS xuất bản, tác giả đồng ý chấp nhận cho Ban biên tập áp dụng mọi hình thức xử lý bài viết.
 10. Tác giả vẫn giữ bản quyền và trao cho VBTS quyền xuất bản lần đầu tiên, và cho phép những người khác chia sẻ tác phẩm đó với điều kiện nêu rõ tác giả và nơi xuất bản đầu tiên.
 11. Bài viết không dài quá 4.000 chữ gồm cả chú thích (khoảng cách đôi, phông chữ 12 pt.). Bài viết không nằm trong giới hạn của chữ sẽ bị trả lại cho tác giả để sửa đổi.

 

 

 

 

Spread the word. Share this post!