Lịch Sử Kinh Văn (Chris Keith)


Pieter Brueghel the Elder, Christ and the Woman Taken in Adultery, 1565. Oil on canvas,  The Courtauld Gallery, London.

Lịch Sử Kinh Văn và Giăng 8:1–11
Tác giả: Chris Keith
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Thị Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Câu chuyện người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình trong Tin Lành Giăng 8:1–11 là một trong những câu chuyện phổ biến nhất trong Kinh Thánh. Việc Giê-su không kết án người phụ nữ ngoại tình và lời tuyên bố của Ngài “Hãy để bất cứ ai trong các ngươi là người không có tội làm người đầu tiên ném đá vào người phụ nữ này” (Giăng 8:7) đã lôi cuốn một số độc giả; và với lời tuyên bố đó, Ngài đã đối đáp với các thầy thông giáo và người Pha-ri-si một cách rất khôn ngoan.

Trong bài này,  tác giả — Chris Keith cho rằng hành động “viết” của Giê-su trong lúc đó mang ý nghĩa tương đương với hành động viết Mười Điều Răn bằng ngón tay của Đức Chúa Trời.  Điều này làm cho Giê-su vượt trội hơn Môi-se; những người chống đối Giê-su trước tiên đã thách thức Ngài tiếp quyền Môi-se bằng cách kết án người phụ nữ phạm tội ngoại tình.

Đề xuất này của Keith có vượt ra ngoài tầm ý nghĩa của phân đoạn này hay không?   Bạn bấm chuột vào đây để đọc xem lập luận của Keith cho nhận xét trên. . .

Please click here to read this article in English . . .

Chris Keith, “Manuscript History and John 8:1–8:11”, n.p. [cited 20 May 2019]. Online: https://www.bibleodyssey.org:443/passages/related-articles/Manuscript History and John

Contributors

Chris Keith

Chris Keith 
Professor, St. Mary’s University

Chris Keith is professor of New Testament and Early Christianity at St Mary’s University where he also serves as Director of the Centre for the Social-Scientific Study of the Bible.  His publications include Jesus against the Scribal Elite: The Origins of the Conflict (Baker Academic, 2014), Jesus among Friends and Enemies: A Historical and Literary Introduction to Jesus in the Gospels (co-edited with Larry W. Hurtado, Baker Academic, 2011), and Jesus, Criteria, and the Demise of Authenticity (co-edited with Anthony Le Donne, T&T Clark, 2012).

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!