Lời Giới Thiệu

     Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam (tên tiếng Anh: Vietnamese Biblical Theology Society, viết tắt: VBTS) mong muốn đem lại diễn đàn thần học Thánh Kinh với những văn phẩm thần học có chất lượng hàn lâm nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu quan trọng có tính học thuật về thần học Thánh Kinh.
      Thần học Thánh Kinh dường như là một cụm từ còn xa lạ với nhiều Cơ Đốc nhân. Không phải Cơ Đốc nhân nào cũng quan tâm đến vấn đề thần học ngoài việc họ được nghe lời rao giảng vào giờ thờ phượng hàng tuần. Một số người có thể cho rằng thần học Thánh Kinh là những vấn đề thần học hóc búa nào đó mà các vị mục sư phải gắng gượng giải thích. Với một số người khác thì thần học Thánh Kinh liên quan đến việc giải thích và áp dụng nhằm giải quyết các vấn đề như dâng hiến, các tục lệ trong văn hóa, các lễ nghi trong Hội Thánh, những cách thức làm phép Báp-têm, hay các quan điểm về bình đẳng giới trong chức vụ chăn bầy.
     Vậy thì thần học Thánh Kinh cần được mô tả như thế nào? Có phải thần học Thánh Kinh là những tranh luận đúng sai về phương cách truyền giáo mà các giáo sĩ đã áp dụng khi đến Việt Nam nhiều thế kỷ trước? Với vấn đề này, thần học Thánh Kinh Việt Nam đã giúp gì cho tín hữu Việt điều hướng giữa hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây? Những nhận thức và suy tư về sự khác biệt văn hóa Đông và Tây đã ảnh hưởng đến tư duy của những nhà truyền giáo và giáo sĩ Việt ra sao khi họ làm thần học trong bối cảnh đa văn hóa của người Việt?
     Với một số Cơ Đốc nhân khác, thần học Thánh Kinh là việc chuyển tải những ý nghĩa giáo huấn từ bục giảng để đối diện với những vấn đề thực tế của đời sống hiện đại đang được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Điều này có nghĩa là thần học Thánh Kinh phải được giải thích và áp dụng cụ thể vào các phạm trù luân lý, xã hội, và văn hóa một cách thích hợp với bối cảnh của xã hội đương đại. Thần học Thánh Kinh phải có những đối thoại về những trách nhiệm của người Cơ Đốc đối với gia đình và xã hội, về sự bảo vệ công lý và lẽ phải.  Những vấn đề trên cần được giải thích dưới góc nhìn của thần học Thánh Kinh một cách thích đáng, đúng đắn và trọn vẹn.
     Từ những cách nhìn khác nhau như nêu trên, VBTS tin rằng Cơ Đốc nhân Việt cần đối thoại để góp phần xây dựng một nền thần học đúng đắn. VBTS quan tâm đến mục đích vô cùng quan trọng này, đó là tạo ra một diễn đàn thần học Thánh Kinh cho Cơ Đốc nhân Việt mà qua đó nhằm khuyến khích tinh thần đối thoại có tính lý luận và học thuật qua việc giới thiệu và đăng tải những văn phẩm thần học có giá trị phân tích và hàn lâm.
     VBTS giữ một giả định trước gồm có hai phần. Hai phần này thuộc hai phạm trù cốt lõi không thể tách rời nhau, đó là kinh văn và thần học. Phần thứ nhất thuộc phạm trù nghiên cứu kinh văn. VBTS cho rằng các bản văn Kinh Thánh không phải là những bản văn phi lịch sử và phi văn hóa, vì những bản văn này đã được viết vào thời điểm cụ thể trong lịch sử và trong nền văn hóa nhất định. Do đó, các bản văn trong Kinh Thánh phải được đọc trong ánh sáng của bối cảnh văn hóa-xã hội thuộc thế giới của bản văn, của tác giả và độc giả đầu tiên.
     Phần thứ hai thuộc phạm trù nguyên cứu thần học, tức là ý nghĩa thần học được rút ra từ các bản văn trong Kinh Thánh phải có tính thích nghi toàn cầu, không bị giữ lại hay bị cột trói trong nền văn hóa của xã hội đầu tiên. Nói cách khác, thần học Thánh Kinh có khả năng thích ứng với tất cả mọi người ở mọi tầng lớp trong mọi xã hội xuyên qua mọi rào cản ngôn ngữ và bối cảnh văn hóa khác nhau.
     Việc nhận thức không đầy đủ về thần học Thánh Kinh là do sự hạn chế từ hai phía: thứ nhất, không phân tích thấu đáo kinh văn trong bối cảnh lịch sử, văn hóa và xã hội của chính đoạn văn đó, của các tác giả, và của những độc giả đầu tiên, và thứ hai, không giải thích ý nghĩa thần học của đoạn kinh văn đó, cũng như những phân đoạn liên hệ với nó một cách thích hợp trong việc áp dụng ý nghĩa vào bối cảnh văn hóa xã hội hiện đại.
     Hậu quả của một thần học Thánh Kinh thiếu cơ sở đúng đắn, không xác đáng, và không hợp thời là khôn lường. Đây là một vài hậu quả của một thần học thiếu cơ sở từ Kinh Thánh: 1) dạy dỗ tín lý sai trật và mơ hồ, dị biệt vì tính ru ngủ, hẹp hòi nông cạn và có tính xét đoán, 2) làm nghẹt ngòi hành trình đức tin của cá nhân và sự tăng trưởng của Hội Thánh, 3) làm bất hòa, gây chia rẽ giữa các hội thánh và giáo phái, và 4) không có khả năng trang bị tri thức và tâm linh cho thế hệ Cơ Đốc nhân Việt Nam kế thừa.
     Tất cả những hậu quả trên là nguyên nhân khiến cho Hội Thánh Việt Nam ngày càng xa rời xã hội thực tế. Thần học Thánh Kinh Việt Nam đòi hỏi Kinh Thánh phải được giải thích cách rõ ràng và chính xác cho Cơ Đốc nhân Việt. Nếu không thì Kinh Thánh, những lời rao giảng của các Sứ đồ sẽ chỉ duy trì ở tình trạng sơ khai, tốt nhất thì cũng chỉ được quần chúng người Việt chưa tin Chúa xem như những ý tưởng triết học hỗn tạp của một tôn giáo không thích ứng và phi thực tế. Tệ hơn nữa, nếu không thoát ra khỏi tình trạng lỗi thời, mà cứ duy trì tình trạng của một thần học Thánh Kinh không thích ứng thì Cơ Đốc giáo có thể rồi sẽ chỉ còn là một tiếng vọng từ quá khứ, một nhắc nhở của vết thương trên đất mẹ mà chủ nghĩa thực dân đã để lại. Tin Lành e rằng sẽ không được đón nhận và không thể trở thành một phần chính yếu trong tiềm thức và tư duy của người Việt trong xã hội hiện đại.
     Trong phạm vi rộng lớn và đầy khó khăn này, nhiệm vụ chúng ta là phải đem đức tin, tình yêu thương và hy vọng ra khỏi văn tự để đưa vào đời sống thực hành. Chúng ta không thể chờ đợi thời gian trôi qua với những tuyên bố suôn cho một viễn cảnh tươi đẹp nào đó trong tương lai. Với tinh thần tìm kiếm lẽ thật Kinh Thánh, chúng ta sẽ cùng đối thoại, cùng trình bày phúc âm với cả tâm tình khiêm nhu và lòng biết ơn Chúa.
     Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Linh đã dùng môi miệng của Sứ đồ để rao giảng tin lành Đấng Christ bằng ngôn ngữ của chúng ta, trong thời gian và không gian của chúng ta. Vì vậy, giờ đây khi chúng ta đọc phúc âm viết bằng tiếng của quê hương thân thương của mình, hãy để Ngài phán với chúng ta một lần nữa, và nhiều lần nữa, về tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-su và nhiệm vụ mà Ngài đã giao phó cho chúng ta.
     Nguyện xin Chúa dùng VBTS thành một trong những phiến đá nền tảng tiếp nối việc góp phần đẩy mạnh những bước tiến vững chắc trong công cuộc xây dựng một nền thần học Thánh Kinh cho người Việt.
VBTS

Spread the word. Share this post!