Lòng Hiếu Khách (Carolyn Osiek)

 
Lòng Hiếu Khách trong Tân Ước
Tác giả: Carolyn Osiek
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Thị Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam
 

Vào cuối Kinh Thánh, lòng hiếu khách vẫn còn là một vấn đề: Lao-đi-xê, một trong bảy thành phố đặc trưng trong Khải Huyền, được yêu cầu tiếp nhận Giê-su phục sinh như một vị khách đến ăn tối (Khải Huyền 3:20). Họ sẽ tiếp đón Ngài?

Xin bấm chuột vào đây để đọc “Lòng Hiếu Khách trong Tân Ước,” Carolyn Osiek.

Click here to read this article in English.

Carolyn Osiek, “Hospitality in the New Testament”, n.p. [cited 29 Jul 2019]. Online: https://www.bibleodyssey.org:443/passages/related-articles/hospitality-in-the-new-testament

Tác giả

Carolyn Osiek

Carolyn Osiek Professor emirita, Brite Divinity School

Carolyn Osiek is Charles Fischer Catholic Professor of New Testament (emerita) at Brite Divinity School at Texas Christian University. She is author or editor of twelve books and many articles and a past president of the Society of Biblical Literature (2005).

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!