Các Lớp Cao Học Thần Học Thánh Kinh Mở Rộng

VBTS tổ chức các lớp Cao Học Thần Học Thánh Kinh Mở Rộng Online Hoàn Toàn Miễn Phí với mục đích giáo dục để xây dựng và nâng cao kiến thức thần học thánh kinh của con dân Chúa tại Việt Nam cũng như ngoài nước.  Để khuyến khích, những lớp học do VBTS tổ chức là những lớp học mở rộng cho mọi người (các quý Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự, và quý tín hữu) không đòi hỏi điều kiện trình độ đại học để ghi danh.

Lớp học sẽ được Dr. Daniel Hoàng trực tiếp hướng dẫn (dùng Zoom và Moodle). 

  • Giải Nghĩa Thánh Kinh Học (Xuân 2020)
  • Koine Hy-lạp  I (Hè 2020)
  • Koine Hy-lạp II (Thu 2020)
  • I Giăng (Dùng Kinh Thánh Hy-lạp; Đông 2020)

Liên lạc: drdanielhoang@gmail.com để được ghi danh.

error: Content is protected !!