Lưu đày Ba-by-lôn (Bob Becking)

Reconstruction of the Ishtar Gate, built in Babylon around 575 BCE by King Nebuchadnezzar II. Pergamon Museum, Berlin. (pic was taken from Bible Odyssey website)

 

Lưu đày Ba-by-lôn
Tác giả: Bob Becking
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Vào năm 597 và 587 TCN, một số cư dân của Giu-đa đã bị buộc phải lưu đày sang Ba-by-lôn.

Bạn có biết …?

  • Việc trục xuất khỏi Giê-ru-sa-lem vào năm 597 TCN được ghi lại trong Kinh Thánh Hê-bơ-rơ (2 Các Vua 24:8–12) cũng như trong Biên niên sử Babylon.
  • Bằng chứng về người Ba-by-lôn chinh phục Giê-ru-sa-lem vào năm 587 TCN được tìm thấy trong Văn Thư Lachish. Những văn kiện khắc trên đồ gốm này có niên đại từ thời kỳ trước khi chinh phục Giê-ru-sa-lem. Những lá thư nầy được viết bởi vị tướng quân chỉ huy tại Lachish bày tỏ nỗi sợ hãi của ông ta về quân thù nghịch mình.
  • Bằng chứng khảo cổ học cho biết rằng vùng đất Giu-đa đã có cư dân trong thời lưu đày Ba-by-lôn.
  • Một số câu chuyện trong Kinh Thánh được lồng trong bối cảnh lưu đày (Ê-xê-chiên, Đa-ni-ên).
  • Các cuộc khai quật khảo cổ tại vùng Lưỡng Hà đã tiết lộ dấu tích của những người Giu-đa bị lưu đày ở Ba-by-lôn.

Vui lòng bấm chuột vào đây để đọc bài “Babylonian Exile” của Giáo sư Bob Becking do Bùi Kim Thanh dịch sang tiếng Việt.

Contributors

Bob Becking

Professor, Utrecht University

Bob Becking taught for thirty years Hebrew Bible at Utrecht. He is currently preparing a monograph on the Cultural History of Elephantine in the Persian Period. Latest book: Bob Becking, Ezra-Nehemiah, HCOT (Leuven Peeters, 2018)

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!