Những người Cơ-đốc đầu tiên. Michael J. Brown

Những người Cơ-đốc đầu tiên.
Tác giả: Michael Joseph Brown
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

“Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng,” sứ đồ Phao-lô nói với hội thánh Cô-rinh-tô (1Cô 1:26). Điều này cho chúng ta biết nhiều thông tin về địa điểm mà phong trào Cơ-đốc sơ khai bắt nguồn. Đại đa số các Cơ-đốc đầu tiên là cư dân thành phố; một số người có tiền của, nhưng ít người có địa vị cao trong xã hội.

Bấm chuột vào đây để đọc tiếp

Michael Joseph Brown, “Early Christian Converts (Vietnamese)”, n.p. [cited 22 Jun 2020]. Online: https://www.bibleodyssey.org:443/en/places/related-articles/early-christian-converts-vietnamese

Contributors

Michael Joseph Brown

Michael Joseph Brown
Associate Dean, Wabash College

Michael Joseph Brown is associate dean of the College and director of the Malcolm X Institute of Black Studies at Wabash College. He is the author of What They Don’t Tell You: A Survivor’s Guide to Biblical Studies (Westminster John Knox Press, 2000), The Lord’s Prayer Through North African Eyes: A Window into Early Christianity (Bloomsbury T&T Clark, 2004)and Blackening of the Bible: The Aims of African American Biblical Scholarship (Bloomsbury T&T Clark, 2004).

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!