Cưới Hỏi và Hôn Nhân (Tracy M. Lemos)

Phong Tục Cưới Hỏi và Hôn Nhân của Do Thái Cổ Đại
Tác giả: Tracy M. Lemos
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam.
 
Hôn nhân trong văn hóa Do Thái cổ đại bao gồm các tập tục khác với các tập tục của người đang sống trong xã hội Tây phương hiện đại.
 
 

Tracy M. Lemos, “Weddings and Marriage Traditions in Ancient Israel (Vietnamese)”, n.p. [cited 30 Sep 2019]. Online: https://www.bibleodyssey.org:443/passages/related-articles/weddings-and-marriage-traditions-in-ancient-israel-vietnamese

Contributors

Tracy M. Lemos

Tracy M. Lemos
Associate Professor, Huron University College at Western University

Tracy M. Lemos is associate professor of Hebrew Bible and ancient Near Eastern language and literature in the Faculty of Theology of Huron University College at Western University in London, Ontario. She is the author of Marriage Gifts and Social Change in Ancient Palestine: 1200 BCE to 200 CE (Cambridge University Press, 2010). She has also published articles on shame, gender, and violence in the Journal of Biblical Literature and various edited volumes.

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!