Quan Hệ Hợp Tác VBTS và SBL

Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam (Vietnamese Biblical Theology Society; VBTS) đã chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác với hội Society of Biblical Literature (SBL) để thúc đẩy sự cộng tác liên quan đến các nguồn tài nguyên trên trang web của SBL là Bible Odyssey (bibleodyssey.org). Mục tiêu của mối quan hệ cộng tác này là để tăng cường hiệu quả việc nghiên cứu thánh kinh và cung cấp cho VTBS các tài nguyên để phục vụ sứ mệnh của VBTS, cũng như để giới thiệu Bible Odyssey với độc giả Việt. 

Được thành lập vào năm 1880, Society of Biblical Literature là một hiệp hội hàn lâm lâu đời nhất và lớn nhất dành riêng cho việc nghiên cứu Kinh Thánh dựa trên các khoa ngành cốt lõi của Khoa Học Nhân Văn. Với hơn 8.000 thành viên trên toàn thế giới, SBL đại diện và triệu tập các học giả là những người mà công việc suốt đời của họ chỉ dành riêng cho các nghiên cứu về Kinh Thánh và Cận Đông cổ đại. SBL thúc đẩy nghiên cứu học thuật về Kinh Thánh cũng như về các bản kinh văn nói chung.

Hội Society of Biblical Literature khuyến khích việc nghiên cứu Kinh Thánh bằng cách phát triển các nguồn tài nguyên cho nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm các học giả, sinh viên, cộng đoàn tôn giáo và công chúng nói chung.  SBL ủng hộ công việc của VTBS bằng cách cung cấp các tài liệu của Bible Odyssey cho độc giả của VBTS. VTBS hợp tác chiến lược với SBL trong việc phục vụ thánh kinh học trong phạm vi quốc tế bằng cách dịch các bài báo Bible Odyssey sang tiếng Việt.

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!