Sơ Đồ Carson Pue

 

Sơ Đồ Carson Pue Trong Mentoring Leaders

Trần Thị Thanh Thảo M.Div

Carson Pue là một người đam mê đào tạo lãnh đạo có tầm vóc quốc tế, Carson Pue có một sơ đồ cố vấn độc đáo trình bày trong cuốn Mentoring Leaders: Wisdom for Developing Character, Calling, and Competency. Theo Pue, những lãnh vực của một nhà lãnh đạo cần được cố vấn là:

Thứ nhất, Pue bắt đầu từ chính bản thân người lãnh đạo với Ý thức tự thân. Ý thức tự thân là khởi điểm của tiến trình cố vấn cho nhà lãnh đạo và là trung tâm của sơ đồ cố vấn.[1] Ý thức tự thân mà Pue nói đến là việc nhận biết địa vị “là” con của Đức Chúa Trời hay nhận biết mình “là ai” trong Đấng Christ. Khái niệm “là” (being) và “làm” (doing) cần được nhận thức trong giới lãnh đạo cơ đốc. Cả về phương diện logic lẫn thuộc linh, việc mình “là ai” quan trọng hơn mình “làm gì”; việc nhận biết mình là ai sẽ quyết định điều mình làm là gì. Người lãnh đạo trước khi quan tâm đến mình làm gì thì nên xây dựng một hình ảnh bản thân là ai. Khi người lãnh đạo nhận biết địa vị và bản sắc thật của mình là con cái Đức Chúa Trời với những di sản trong Đấng Christ, sẽ luôn vững an trong tấm lòng, cuộc sống và chức vụ.

Khi đó, người lãnh đạo sẽ được giải phóng khỏi việc “không ngừng tìm kiếm sự đầy trọn bằng những phương tiện khác,”[2] không rơi vào bẫy tự ti hay kiêu ngạo và được khai phóng vào trong những kết quả phi thường. Một ý thức tự thân rõ ràng mình là ai trong Đấng Christ và trong địa vị là con của Đức Chúa Trời được xem là sự tăng trưởng tâm linh mà người lãnh đạo cần nhà cố vấn giúp đỡ. Nhà cố vấn giúp người lãnh đạo trau dồi và tăng trưởng trong lãnh vực này thay vì bị bao trùm trong những nỗi lo về các hoạt động trong chức vụ. Từ đó, khi càng vững chãi trong hình ảnh tự thân, chức vụ người lãnh đạo càng vững chãi trong tiềm lực nội tại.

Thứ nhì là sự khai phóng người lãnh đạo khỏi mọi cột trói và gông cùm để tự do đi tới. Triết lý của Pue trong lãnh vực cố vấn này rất đơn giản nhưng đầy thuyết phục. Ông dùng hình ảnh một vận động viên trong cuộc chạy “để giựt được giải” và cho rằng khi không bị đeo bám bởi những gánh nặng; khi chân được tự do khỏi mọi xiềng xích và gông cùm, người vận động viên sẽ chạy nhanh và về đích khải hoàn. Pue nói đến việc giải phóng người lãnh đạo khỏi những kinh nghiệm và ràng buộc của quá khứ tạo những tác động tiêu cực trên tâm trí, tình cảm và nhân cách của người lãnh đạo, từ đó tạo ra những trở lực cho một chức vụ lãnh đạo hiệu quả.

Có vô số những cột trói cản trở người lãnh đạo. Từ những tổn thương của quá khứ, những nỗi sợ hãi, sự phụ thuộc đến ảnh hưởng tội lỗi của thế hệ hay sự khuấy rối của những tà linh vì những ràng buộc gián tiếp với những hoạt động thông linh… Người lãnh đạo cần được đem vào một tiến trình nhận diện, xử lý, giải cứu và chữa lành để được thoát khỏi xiềng xích.[3] Đây cũng là một phần trong việc hoàn thiện bản thân người lãnh đạo “là ai” trước khi “làm gì.” Trên thực tế, dù bị cột trói trong một số điều, lắm khi người lãnh đạo không nhận ra điều này. Người cố vấn dày dạn nhìn thấy điều mà nhà lãnh đạo không nhìn thấy về tình trạng của mình. Từ đó, người cố vấn giúp người lãnh đạo nhìn lại quá khứ để nhận diện và giải quyết gốc rễ của vấn đề.

Thứ ba, Pue nói đến lãnh vực khải tượng của người lãnh đạo. Nói đến chức vụ lãnh đạo thì không thể không nói đến khải tượng của người lãnh đạo. Đây là khởi điểm của việc người lãnh đạo được cố vấn trong sự “làm gì” sau khi được giúp hoàn thiện phần bản thân “là ai.” Nhiều người đứng trong vị trí lãnh đạo nhưng gặp những khó khăn về vấn đề khải tượng. Họ không có một khải tượng rõ ràng và thuyết phục cho tổ chức/mục vụ của mình; họ không thể mài giũa cho khải tượng đã có trở nên rõ nét và sắc bén; họ không biết cách thực hiện để khiến khải tượng thành hiện thực. Tất cả những nan đề này về khải tượng cần được một nhà cố vấn ở bên cạnh và giúp đỡ cho nhà lãnh đạo giải quyết.

Một lãnh đạo “không có khải tượng thì chưa thực sự lãnh đạo,” đội hình và tổ chức của người sẽ không biết đi về đâu.[4]  Thực tế cho thấy những nhà lãnh đạo/tổ chức không khải tượng đều nhỏ bé và giới hạn.[5] Để giải quyết điều này, người lãnh đạo cần được người cố vấn giúp mình ghi nhận niềm đam mê cháy bỏng hay sự cưu mang đặc biệt vốn đeo đuổi người lãnh đạo, khả năng và ân tứ vốn được Chúa ban cho người lãnh đạo và sự kêu gọi/truyền cảm hứng từ Chúa mà người lãnh đạo nhận biết. Người cố vấn không đem người lãnh đạo đến ý thức về tính thiết yếu của một khải tượng cho chức vụ thì chưa thực hiện được vai trò cố vấn hiệu quả.

Nhiều nhà lãnh đạo trẻ ngày nay cứ bận rộn làm theo những điều “được người khác đã vạch ra”[6] và không thực sự khám phá điều Đức Chúa Trời muốn hành động qua đời sống và chức vụ của họ khi họ có mặt trên trần gian. Nhiều người lãnh đạo trẻ đã đi lòng vòng trong chức vụ và có một kết quả hạn chế vì không có một nhà cố vấn giúp mình khám phá ra điều này.  Mặt khác, cũng có những lãnh đạo trẻ đầy ước mơ, đam mê và khải tượng nhưng họ không biết mài giũa và làm rõ khải tượng đó. Nhu cầu về một khải tượng rõ ràng và đầy sức thuyết phục quyết định những người sẽ đồng hành với người lãnh đạo cho khải tượng đó và kết quả tương lai. Khải tượng mơ hồ sẽ kéo dài chặng đường đến đích, hao phí nguồn lực và chỉ thu hút được một tập thể/đồng đội “hỗn tạp.”

Người cố vấn có mặt trong vai trò cố vấn là để giúp đỡ mài giũa và phô bày một khải tượng sắc bén cho người lãnh đạo. Có nhiều câu hỏi chiến lược mà nhà cố vấn phải đặt ra cho người lãnh đạo như: Tổ chức bạn sẽ đi đâu? Tại sao phải đi đến đó? Và bằng cách nào? Khải tượng có đến từ Chúa không?  Nhà cố vấn cũng thúc đẩy người lãnh đạo và đội hình lãnh đạo của anh đặt ra những mục tiêu rõ ràng hoặc viết ra một tuyên ngôn khải tượng cô đọng và đầy thuyết phục (Ha-ba-cúc 2:2). Giúp người lãnh đạo vẽ ra một bức tranh rõ nét về chức vụ/tổ chức qua sự cầu nguyện tìm sự soi dẫn của Thánh Linh, thách thức họ dám suy nghĩ lớn… là điều nhà cố vấn cần làm để đem người lãnh đạo ra khỏi sương mù mơ hồ của chức vụ lãnh đạo.

Thứ tư, Pue nói đến lãnh vực thực hiện khải tượng của người lãnh đạo. Warren Bennis từng nói, “Chức vụ lãnh đạo là khả năng biến đổi khải tượng thành hiện thực”. Chuyển khải tượng thành hiện thực là một tiến trình lâu dài, đầy cam go; tuy nhiều phấn khích nhưng cũng lắm nản lòng.Thực hiện để đạt khải tượng liên quan đến vô số kỹ năng và hành động của người lãnh đạo. Từ chỗ có một khải tượng rõ ràng, người lãnh đạo phải biết cách truyền thông và chuyển giao khải tượng cho người khác. Người lãnh đạo phải xác định được giá trị cốt lõi và sứ mệnh của tổ chức mình. Người lãnh đạo cần phải biết xây dựng một đồng đội để cùng hành động cho khải tượng. Người lãnh đạo phải biết lên kế hoạch chiến lược, tạo lập ngân sách, quản lý nguồn nhân lực và đánh giá tiến độ công việc được thực hiện…[7]  “Có những cam kết hành động bằng những chương trình mục tiêu để biến khải tượng thành hiện thực”[8] mà người lãnh đạo cần làm; có nhiều kỹ năng mà người lãnh đạo cần học biết để thực hiện khải tượng. Nhà cố vấn lãnh đạo giúp người lãnh đạo hiệu quả và thành công hay không tùy thuộc vào sự cố vấn để người lãnh đạo có thể làm tốt những điều vừa kể.

Thứ năm, Pue nói đến lãnh vực duy trì trong chức vụ lãnh đạo. Pue đặt ra vấn đề này bằng cách trình bày đường cong Sigmoid và đặt câu hỏi người lãnh đạo làm gì để duy trì tổ chức và mục vụ luôn đi tới để đạt đến khải tượng trong một thực tế đầy thay đổi.[9]Để duy trì được tổ chức và mục vụ đến khải tượng trong một thế giới thay đổi từng ngày, người lãnh đạo cần vô số khả năng: biết nâng cấp hoặc tái tổ chức đội hình và nhân sự để đáp ứng với yêu cầu và khải tượng; học lên kế hoạch chiến lược để bắt kịp sự thay đổi và luôn đưa tổ chức đến chỗ tấn tới; học đắc thắng sự sợ hãi, cô đơn và nhiều thách thức của sự thay đổi như thiếu khả năng, tài chánh, con cái, người phối ngẫu, thể chất; học giữ quân bình giữa chức vụ và đời sống hôn nhân gia đình với một giai đoạn chức vụ đầy đòi hỏi; học khai trình với Đức Chúa Trời và với con người. Hơn bao giờ hết trong chức vụ lãnh đạo, người lãnh đạo rất cần nhà cố vấn cho mình trong giai đoạn này.

Cố vấn lãnh đạo có mặt trong giai đoạn chức vụ này là một phước hạnh cho nhà lãnh đạo và tổ chức. Trong tiến trình đi đến khải tượng đầy thách thức này, nhà cố vấn biết được những điều cần khuyên nhủ và giúp đỡ người lãnh đạo: bền bĩ và kiên định trong nghịch cảnh thế nào, thắng hơn sự sợ hãi ra sao. Người cố vấn ở cạnh người lãnh đạo trong giờ phút cô đơn của chức vụ và chỉ cho họ cách để ra khỏi sự cô đơn đó cách lành mạnh. Người cố vấn nhắc nhở về sự quân bình có cần trong chức vụ và đời sống hôn nhân với những chỉ dẫn thực tế. Người cố vấn cầu nguyện và thể hiện sự yêu thương cho người mà mình đang dìu dắt trong giai đoạn lãnh đạo này.

[1] Carson Pue, Mentoring Leaders: Wisdom for Developing Character, Calling, and Competency (Grand Rapids, MI: Baker Book, 2005), Chương 1.

[2] Ibid.

[3] Theo Neil T. Anderson, The Bondage Breaker. (Eugene, OR: Harvest House, 2000).

[4] Carson Pue, Mentoring Leaders, Chapter 3.

[5] Aubrey Malphurs, Ministry Nuts and Bolts: What They Don’t Teach Pastors in Seminary. (Grand Rapids, MI: Kregel Ministry, 2016), Chương 8.

[6]Carson Pue, Mentoring Leaders, Chương 4.

[7] Theo Carson Pue, Mentoring Leader, Chương 6-9.

[8] Ibid., Chương 4.

[9] Ibid., Chương 10.

Spread the word. Share this post!