Sứ Đồ Giăng (Harold W. Attridge)

The Apostle John (Vietnamese)

 
 Sứ Đồ Giăng
Tác giả: Harold W. Attridge
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam
 

Các sách Tin Lành miêu tả Giăng là một môn đồ đầu tiên nhiệt tình của Giê-su; các truyền thống sau này gán cho Giăng quyền tác giả của những bản văn chính của Tân Ước cũng như thuật lại sự làm chứng không ngừng của ông đến thế kỷ thứ hai.

Bạn có biết…?

  • Giăng là một trong những môn đồ đầu tiên của Giê-su.
  • Giê-su quở trách Sứ đồ Giăng nhiều lần.
  • Giăng đã đóng một vai trò lãnh đạo hàng đầu với Phi-e-rơ trong cuộc sống của cộng đồng tín đồ đầu tiên nhất.
  • Theo truyền thống, Giăng là người môn đồ duy nhất không chết vì đạo.

Xin bấm chuột vào đây để đọc bài của GS Harold W. Attridge.

 

Harold W. Attridge, “Apostle John”, n.p. [cited 5 Aug 2019]. Online: https://www.bibleodyssey.org:443/people/main-articles/apostle-john

Contributors

Harold W. Attridge

Harold W. Attridge 
Professor, Yale Divinity School

Harold W. Attridge is the Sterling Professor of Divinity at Yale Divinity School. A graduate of Boston College, Cambridge University, and Harvard University, he served on the faculties of Perkins School of Theology, Southern Methodist University, the University of Notre Dame, and Yale Divinity School, where he was dean from 2002 to 2012. Among his publications are Essays on John and Hebrews (Mohr-Siebeck, 2010; repr., Baker, 2012).

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!