Sử gia Lu-ca (Brent Landau)

Rogier van der Weyden, Saint Luke Drawing the Virgin, 1435–40. Oil and tempera on panel, Museum of Fine Arts, Boston.
Lu-ca có phải là một sử gia không?
Tác giả: Brent Landau
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Brent Landau viết:

Trước hết, chúng ta không có ngoại chứng về người La Mã đã làm một cuộc kiểm tra dân số trên toàn đế chế; thay vào đó, chúng ta biết các cuộc kiểm tra dân số luôn được quản lý ở cấp độ của từng tỉnh huyện địa phương. Thứ hai, một cuộc điều tra dân số của tỉnh Judea mà chính quyền La Mã đã thực hiện dưới thời Quirinius mà Lu-ca đã ghi lại là chính xác. Tuy nhiên, Quirinius bắt đầu nhậm chức vào năm 6 CN, trong khi Lu-ca 1:5 quả quyết rằng Chúa Giê-su được sinh ra trước cái chết của Herod Đại đế vào năm 4 TCN. Vì vậy, một khoảng cách 10 năm giữa năm mà Lu-ca ghi lại rằng Giê-su được sinh ra và năm Quirinius kiểm tra dân số. Thứ ba, một cuộc kiểm tra dân số đòi hỏi tất cả mọi người trên khắp Đế chế La Mã quay trở lại quê hương của mình để nộp thuế sẽ là một cơn ác mộng hậu cần. Chắc chắn người La Mã cai trị rất tàn nhẫn, nhưng cách họ làm việc cũng rất hiệu quả.

Đây là nhận xét thuần túy thuộc phạm trù khoa học của bản văn (lập luận có thuyết phục hay không tùy người đọc). Vui lòng bấm chuột vào đây để đọc tiếp . . .

Brent Landau, “Was Luke a Historian? (Vietnamese)”, n.p. [cited 21 Apr 2020]. Online: http://bibleodyssey.org/passages/related-articles/was-luke-a-historian-vietnamese

Contributors

Brent Landau
Lecturer, University of Texas at Austin

Brent Landau is a lecturer in religious studies at the University of Texas at Austin. He is the author of Revelation of the Magi: The Lost Tale of the Wise Men’s Journey to Bethlehem (HarperOne, 2010).

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!