Thi-Thiên 23 (Brent A. Strawn)

Good shepherd motif, third century C.E. Painting from the Catacomb of Priscilla, Rome.

Đức Chúa Trời là đấng chăn giữ tôi (Thi-Thiên 23)
Tác giả: Brent A. Strawn
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Bạn có biết …?

  • Thi Thiên 23 là một trong những bài thi ca phổ biến nhất, nhưng trong quá khứ không phải lúc nào nó cũng nổi tiếng.
  • Thi Thiên 23 chỉ mới được đọc thường xuyên trong các đám tang trong thế kỷ XX.
  • Thi Thiên 23 không phải là một bài thi ca nói về sự đau khổ và cái chết, nhưng mà là về sự tự tin và tin cậy.
  • Cụm từ “bóng tối của sự chết” có lẽ là một phương ngữ tiếng Hê-bơ-rơ, nó không ám chỉ về sự chết nhưng mang ý nghĩa bóng tối tăm sâu đậm.
Strawn viết:
Nhưng liệu Thi Thiên 23 có thực sự nói về sự tự tin khi đối mặt với cái chết? Không phải vậy –nguyên thủy của nó thật sự không mang ý nghĩa đó. Bài Thi Thiên này chắc chắn mang ý nghĩa về sự hy vọng; nói chung, nó có thể được phân loại là thi ca của niềm tin — một thể loại Thi Thiên nhất định, cùng có chung thể loại này là Thi Thiên 4, Thi Thiên 11, Thi Thiên 16, Thi Thiên 27:1–6, Thi Thiên 62, Thi Thiên 131.  Mô-típ hy vọng trong Thi Thiên 23 được lồng trong hai hình ảnh chính:

  • Đức Chúa Trời là đấng chăn chiên hiền lành, và tác giả là con chiên (Thi-Thiên 23:1–4).
  • Đức Chúa Trời như một vị chủ nhà rộng lượng, và tác giả là khách (Thi-Thiên 23:5–6).

Giải thích của Strawn khác xa với diễn giải truyền thống về bài Thi Thiên 23. Vui lòng bấm chuột vào đây để tìm hiểu lập luận và dẫn chứng của Strawn . . .

Brent A. Strawn, “Lord is My Shepherd (Ps 23) (Vietnamese)”, n.p. [cited 21 Apr 2020]. Online: http://bibleodyssey.org/passages/main-articles/lord-is-my-shepherd–ps-23–vietnamese

Contributors

Brent A. Strawn
Associate Professor, Emory University

Brent A. Strawn is associate professor of Old Testament at the Candler School of Theology and Graduate Division of Religion, Emory University, where he is also affiliated with the Department of Middle Eastern and South Asian Studies and a senior fellow in the Center for the Study of Law and Religion. He is the author of What Is Stronger than a Lion? Leonine Image and Metaphor in the Hebrew Bible and the Ancient Near East (Academic Press and Vandenhoeck & Ruprecht, 2005) and editor of The Bible and the Pursuit of Happiness: What the Old and New Testaments Teach Us About the Good Life (Oxford University Press, 2012).

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!