Tội Tổ Tông (Paula Fredriksen)


St. Augustine of Hippo
This is the top section of a full-length painting of Augustine of Hippo (354-430 CE) in his distinctive regalia of his office, – the pectoral cross, a ring, the mitre, and a crozier.
Tội Tổ Tông
Tác giả: Paula Fredriksen
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Tội lỗi tổ tông là tội chết từ cha mẹ di truyền xuyên qua quan hệ tình dục sang trẻ sơ sinh.  Điều nay có nghĩa là tất cả các thế hệ tương lai sẽ thừa hưởng không chỉ có hình phạt giống như A-đam đã chịu mà thôi, nhưng mà còn thừa hưởng cả tội lỗi thực sự của A-đam nữa.

Trong bài này Paula Fredriksen cho rằng: “Rô-ma 5:12 đã được trích dẫn để hỗ trợ cho đề xuất thần học này, tuy nhiên, các Cơ-đốc nhân trong nhiều thế kỷ trước thời Augustine đã đọc Rô-ma 5:12 mà họ đã không bao giờ mường tượng ra được giàn giáo thần học phức tạp mà Augustine đã dựng lên.”

Bạn có đồng ý với Fredriksen? Xin vui lòng bấm chuột vào đây để đọc tiếp . . .

Paula Fredriksen, “Original Sin (Vietnamese)”, n.p. [cited 20 May 2019]. Online: https://www.bibleodyssey.org:443/tools/ask-a-scholar/original-sin-vietnamese

Contributors

Paula Fredrikson

Paula Fredriksen
Professor, Hebrew University

Paula Fredriksen, Aurelio Professor of Scripture emerita at Boston University, now teaches at the Hebrew University in Jerusalem. Paul features prominently in her books about Jesus (From Jesus to Christ, 1988/2000; Jesus of Nazareth, King of the Jews, 1999) and about Augustine (Augustine and the Jews: A Christian Defense of Jews and Judaism, 2010). In Sin: The Early History of an Idea (2012), she compares the ways in which Jesus and Paul speak about sin, forgiveness, and redemption.

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!