Vương Quốc (Jonathan T. Pennington)

“VƯƠNG QUỐC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG”

Tác giả: Jonathan T. Pennington

Dịch sang tiếng Việt: Bùi Thị Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam.

Vương quốc của Đức Chúa Trời là một trong những chủ đề phổ biến nhất trong Kinh Thánh.  Pennington viết (tạm dịch): Vương quốc của Đức Chúa Trời không chủ yếu là một địa điểm vật chất mà là thực trạng cai trị và uy quyền của Đức Chúa Trời. Vương quốc của Đức Chúa Trời hiện diện và tồn tại mãi mãi bởi vì Ngài có quyền tể trị trên sự sáng tạo của chính mình. Ngoài ra, vào một thời gian và địa điểm khi Đức Chúa Trời sẽ hoàn toàn thiết lập sự tể trị của Ngài, tiêu diệt ma quỷ và mang lại công lý và hòa bình. Giê-su nói về cả hai thực tại này bởi vì sự tể trị của Đức Chúa Trời có thể được mô tả là “đã có và chưa đến,” hoặc “bây giờ và còn nhiều điều nữa sẽ đến.”  

Bạn có đồng ý với khái niệm này về vương quốc của Đức Chúa Trời? Xin vui lòng bấm chuột vào đây để đọc tiếp.

Please click here to read this article in English

pennington-jonathan

Jonathan T. Pennington
Associate Professor of New Testament and Director of Research Doctoral Studies, Southern Seminary

Jonathan T. Pennington (PhD, University of St. Andrews, Scotland) is Associate Professor of New Testament and Director of Research Doctoral Studies at Southern Seminary in Louisville, KY. He is the author of many works on the gospels including Heaven and Earth in Gospel of Matthew (Brill, 2007), Reading the Gospels Wisely (Baker Academic, 2012), and The Sermon on the Mount and Human Flourishing (Baker Academic, 2017).

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!