“VƯƠNG QUỐC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐƯỜNG” Jonathan T. Pennington

VƯƠNG QUỐC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐƯỜNG”

Tác giả: Jonathan T. Pennington

Dịch sang tiếng Việt: Bùi Thị Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

 

Trong nền văn minh phương Tây ngày nay, ý tưởng bị vua hoặc hoàng hậu cai trị thì được đánh giá tốt nhất là không thực tế, hoặc tệ nhất là chuyên chế độc tài.

Xin vui lòng bấm chuột vào đây để đọc tiếp.

 

pennington-jonathan

Jonathan T. Pennington 
Associate Professor of New Testament and Director of Research Doctoral Studies, Southern Seminary

Jonathan T. Pennington (PhD, University of St. Andrews, Scotland) is Associate Professor of New Testament and Director of Research Doctoral Studies at Southern Seminary in Louisville, KY. He is the author of many works on the gospels including Heaven and Earth in Gospel of Matthew (Brill, 2007), Reading the Gospels Wisely (Baker Academic, 2012), and The Sermon on the Mount and Human Flourishing (Baker Academic, 2017).

 

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!