Những Câu Chuyện Phép Lạ Trong Kinh Thánh

Tác giả:Wendy Cotter

Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Trong tất cả các phép lạ của Chúa Giê-su được mô tả trong các sách Tin Lành, mọi người từ mọi địa vị trong xã hội đều đến với Ngài để thỉnh nguyện cầu, và Chúa Giê-su đối xử với họ bằng sự tôn trọng và hiểu biết. Các tác giả Tân Ước dùng những câu chuyện này để dạy cho độc giả của họ: rằng ngay cả khi Cơ đốc nhân không thể thực hiện phép lạ, người Cơ-đốc có thể tiếp cận và thể hiện lòng thương xót và nhân từ, như Chúa Giê-su đã làm, cho người khác. . .

Xin bấm chuột vào đây để bài đọc bài “Ý Nghĩa Của Những Câu Chuyện Phép Lạ Trong Kinh Thánh” của GS Cotter 

Wendy Cotter, “Meaning of Miracle Stories in the Bible”, n.p. [cited 18 Nov 2019]. Online: https://www.bibleodyssey.org:443/passages/related-articles/meaning-of-miracle-stories-in-the-bible

Contributors

Wendy Cotter

Wendy Cotter
Professor, Loyola University

Wendy Cotter, CSJ, is a Sister of St. Joseph and a full professor of New Testament at Loyola University, Chicago. Her special areas of research include the Gospel of Mark, Q studies and, pregospel traditions—in particular, miracle stories.

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!