Yêu Thương Láng Giềng (Marc Z. Brettler)

Yêu Thương Người Láng Giềng Của Bạn Như Bản Thân Mình (Lê-vi Ký 19:18)
Tác giả: Marc Zvi Brettler
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Lê-vi Ký 19:18 mang ý nghĩa là bạn phải đối xử với người Y-sơ-ra-ên đồng hương của bạn một cách đúng đắn; câu Kinh Thánh này nằm trong bộ tuyển tập luật lệ bao gồm điều răn về tình yêu thương dành cho người xa lạ.

Bạn có biết…?

  • Lê-vi Ký 19:18 nằm trong Tuyển Tập Thánh Khiết, những luật lệ trong tuyển tập này đòi hỏi Y-sơ-ra-ên phải thánh khiết.
  • Từ “yêu” trong “yêu láng giềng của ngươi” không mang ý nghĩa tình yêu trai gái.
  • Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4, bắt đầu bài  Shema, định nghĩa “yêu” là gì.
  • Cụm từ “yêu người láng giềng của ngươi như chính bản thân ngươi” có thể ám chỉ người Do Thái, không phải người ngoại Do Thái.

Bấm chuột vào đây để đọc tiếp

Contributors

Marc Zvi Brettler

Marc Zvi Brettler
Professor, Brandeis University

Marc Zvi Brettler is the Dora Golding Professor of Biblical Studies at Brandeis University. He is author of How to Read the Jewish Bible (Oxford, 2007) and co-editor of The New Oxford Annotated Bible, The Jewish Study Bible, and The Jewish Annotated New Testament

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!